Poněkud překvapivý ortel vyřkli zastupitelé Velešína na svém posledním zasedání. Týkal se objektu, jehož název restaurace U Zlaté podkovy se vryl Velešíňákům pod kůži. Někteří z nich ještě vzpomínají, jak ho pomáhali stavět v rámci akce „Z“. Patrový objekt disponuje restaurací s kuchyní a salonkem, společenským sálem i ubytovacími prostorami nad ním. Jeho využití v posledních letech ale bylo problematické. Budova již nevyhovovala současným požadavkům a provoz byl nerentabilní. Důkladná rekonstrukce je nutná.

Vstoupil do toho také nový městský architekt Petr Hornát. „Ujasnili jsme si, co vše by v té budově mělo být a k čemu bude sloužit,“ říká starosta Velešína Petr Vágner. „Cílem je vytvořit multifunkční budovu.“

„Zvažovali jsme dvě varianty,“ vysvětluje Petr Vágner. „Demolici objektu a na jeho místě novostavbu, nebo rekonstrukci nynější budovy. Ukázalo se však, že rekonstrukce provedená podle představ a potřeb města i spolků by vyšla na stejné peníze jako stavba nové budovy.“ Navíc novostavba architektům při vytváření návrhů poskytuje mnohem širší možnosti, jak uplatnit jejich nápady. Zastupitelé se tedy nakonec jednomyslně shodli: budovu zdemolovat.

Město tedy nyní připravuje podklady pro vyhlášení architektonické soutěže návrhů na nový objekt. „Chceme v něm zachovat provoz restaurace,“ vyjmenoval starosta požadavky, které budou muset brát architekti v potaz. „Druhý velký prostor by měl fungovat jako malá tělocvična a současně kulturní sál. Počítáme s tím, že by tento multifunkční prostor během týdne využívaly ke své činnosti spolky či sportovní oddíly, ale třeba i na tělocvik některé třídy ze základní školy, která stojí nedaleko. A v případě potřeby by šel sál využít na koncerty a plesy.“

Možnost ubytování zastupitelé i odborníci vyloučili, neboť to by ve spojení se společenským děním v objektu nešlo dohromady. „A ještě jedna věc – novým prvkem, který bychom tam chtěli zakomponovat, je průchod pod budovou,“ připomněl Petr Vágner. „Tím by se propojilo náměstí a s prostranstvím za podkovou, s kinem, ale i s blízkou školou. Nemuselo by se to pak obcházet přes autobusové nádraží. Ale uvidíme.“

Město momentálně dolaďuje a finišuje zadávací dokumentaci. „Pak vyhlásíme výběrové řízení a budeme se těšit na návrhy architektů,“ naznačuje další postup Petr Vágner. „Doufám, že se těch návrhů sejde hodně a bude z čeho vybírat.“

V zadávací dokumentaci město vychází také z potřeb a přání spolků, které předtím oslovila pracovní komise. Zájem projevili zejména velešínští taekwondisté a stolní tenisté.

Vznikne nová stavba

- Podle předběžného odhadu by měla rekonstrukce či stavba nové budovy stát zhruba 40 milionů korun.
- Předpoklad je, že – než se vše vyřídí- město začne dům stavět nejdříve v roce 2022.
- „Demolicí asi nepotěšíme ty, kteří se v rámci akce Z podíleli na stavbě,“ uvědomuje si starosta. „Ta budova sloužila svému účelu velmi dobře, ale dnes je už předimenzovaná a není využívaná tak, jak by mohla být. Děkuji všem, kdo ji postavili. Nyní začínáme druhou etapu Zlaté podkovy.“