Vytěžit by se mělo zhruba 55 tisíc kubíků zeminy. Všechna zásadní jednání a všechny projekty a studie vznikaly před jedním až dvěma lety (Čk Deník 22. srpna 2007). „Rada města odsouhlasila maximální možnou ochranu jak života lidí, tak i jejich majetku a přijala všechna tato opatření,“ doplnil včera Luštický.

Úprava si vyžádá odstranění 21 stromů. Podle krumlovského odboru životního prostředí a zemědělství jsou druhově zastoupeny javory, břízy a olše a převažují vrby. Největší část dřevin se nachází v lokalitě od Lazebnického mostu k provizornímu mostu u bývalých jatek (pod poštou, u pivovaru), dva stromy se nacházejí u bývalé barvírny u Mrázkova mlýna.

„Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, konkrétně podle vodního zákona. Jako úřad nemůžeme stanovit povinnost náhradní výsadby, ale podařilo se nám ji se správcem toku vyjednat. Povodí Vltavy vysadí celkem 42 stromů,“ sdělila vedoucí odboru Vlasta Horáková. Budou to duby, olše, javory klen a babyka, jasany i hlohy.

Zdeněk Zajíček, Zuzana Kyselová