Podle Jana Housky, jednatele Nakladatelství Růže, které sídlí v Krníně, se však vyšší sazba daně do výsledné ceny jím vydávaných knih nepromítne.
„My už nemůžeme zdražovat, jinak nic neprodáme. Knihy totiž kupují bohatí duchem, a ne penězi. Jen si zase odmázneme něco ze svého zisku,“ řekl Jan Houska.

Jak odhadl, po zvýšení DPH na sazbu 20 procent se zisk nakladatelství z prodeje jedné knihy sníží přibližně na tři procenta. „Autorovi náleží deset procent z prodejní ceny, tiskárně dvacet a o zbývající téměř neslušné penzum procent se dělí distribuce a stát,“ vysvětlil Jan Houska.

Doplnil, že pokud by nakladatelství nenašlo jiné cesty, nezbylo by mu teď nic jiného, než se vrhnout na hrubou komerci, a přispět tak k již dost pokročilé kulturní degeneraci národa. „Chybu spatřuji v politice, nenažranosti moci, která neumí šetřit a nechá zmizet v nějaké černé díře vše, co jí dáme formou daní do ruky. Pak snadno všude chybí peníze a podpora kultury – mimo snobsky zavánějících akcí, na jejichž vstupenku aby si vzal obyčejný člověk hypotéku – je tu na úrovni banánových republik,“ nebral si servítky Jan Houska.

„Díky všem firmám, které naše tituly podporují formou komerčních prezentací. Jsou to hrdinové,“ ocenil.