Moc lidí nevyužilo možnosti zúčastnit se veřejného projednání vlivu návrhu stavby dálnice D3 v úseku Kaplice Nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, státní hranice, na životní prostředí a veřejné zdraví. Setkání pořádalo Ministerstvo životního prostředí v úterý v kaplickém kulturním domě.

Nyní se staví dálniční úsek z Českých Budějovic k Dolnímu Třebonínu. A Ředitelství silnic a dálnic ČR intenzivně připravuje projektovou dokumentaci pro realizaci úseků 311 a 312 až ke státní hranici. Její součástí je dokumentace vlivu na životní prostředí, která se veřejně projednávala teď.

Veřejné projednání vlivu stavby dálnice na životní prostředí a zdraví lidí v kaplickém kulturním domě.

„Je to komplexní dokument, který obsahuje veškeré údaje o vlivech připravované dálnice na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví,“ uvedl za zpracovatele Petr Mynář. „Obsahuje dva aspekty – vliv dálnice na dopravu a vliv dálnice na prostředí a krajinu. Výrazně sníží dopravní zatížení obcí. A zkvalitní se v obcích ovzduší. Návrh je vylepšen tak, aby byly stoprocentně dodrženy všechny limity v oblasti vlivu na ovzduší, hluku i další striktní hygienické předpisy,“ ujistil.

Jak se ukázalo, obyvatelé Kaplicka mají obavy nejenom z hluku, ale především o své vodní zdroje. „Mám připomínku v úseku Nažidel, kde je vodní zdroj,“ řekl například starosta Bujanova Luděk Detour. „Tam je opravdu hluboký zářez, chtěl jsem, aby to někdo zapracoval. Pokud se to nestalo, je to vážný problém, protože stavba dálnice přeruší vodu pro Nažidla.“

„Provedli jsme vlastní rešerži vodních zdrojů, které se v tom území nacházejí,“ ubezpečil Petr Mynář. „Máme analýzu zářezů, které na trase jsou. Inventarizaci jejich hloubek a výšky hladin podzemní vody. A pasportizaci hydrogeologických objektů. Hladinu spodní vody budeme měřit jak před zahájením výstavby, tak během ní i po jejím dokončení. Nepředpokládáme, že by vodní zdroje měly být výrazně ovlivněny. Případnou opačnou situaci řeší vodní zákon.“

Účastníci veřejného jednání vše trpělivě vysvětlovali. „Stavba může být zkolaudována teprve, až se vyřeší všechny problémy,“ zdůraznila Vladimíra Hrušková, ředitelka českobudějovického Ředitelství silnic a dálnic. „Podmínkou kolaudace je splnění všech limitů. Stavbu pustíme do předčasného užívání a během toho roku se bude vše monitorovat a sledovat. Všechno usilovně směřujeme k tomu, abychom do konce roku 2024 měli zprovozněný úsek od Tábora až po státní hranici. Projekt je řešený tak, aby dopady na životní prostředí byly co nejmenší. Ale dálnice přinese rozvoj i vašeho území a několikanásobně zvýší bezpečnost silničního provozu.“