Motivováni tímto, nastoupili krumlovští politici před dvěma lety do vedení města s před i povolebními sliby, že nejasnostem učiní přítrž a zakázky zadávané městem či jeho rozpočtovými organizacemi budou transparentní. Snaha jistě chvályhodná, která vedla během prázdnin k vyhlášení nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Potud vše v pořádku, ovšem i dobrý skutek může vydláždit cestu do pekel, či přinejmenším do prekérních situací. Po zavedení nových pravidel se totiž ukázalo, že to nebude tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.
Ředitelé škol a dalších rozpočtových organizací města totiž sborem navštívili českokrumlovskou radnici s tím, že pokud by měli dodržet nová pravidla, nastane, když ne přímo kolaps, pak velký problém. „Podle nových pravidel musíme vypsat výběrové řízení a sestavit v případě nákupu zařízení školy nebo potravin pro školní jídelnu tříčlennou komisi a jejím členem musí být i právník," uvedla jeden příklad včera  ředitelka Základní školy Za Nádražím Dana Hoššová. To celé může v případě nákupu potravin výrazně zkomplikovat chod školní jídelny.

Takových výběrových řízení by všechny organizace ve městě jen v minulém školním roce musely vypsat asi 67. Princip dobrý pro miliardové zakázky 
v malém měřítku vše spíše komplikuje.

Pro ilustraci, jen základní vybavení nábytkem jedné třídy se pohybuje cenově kolem osmdesáti tisíc korun.
Komplikovanou situaci přiznal i starosta Českého Krumlova Dalibor Carda.

„Přišli za mnou všichni čtyři ředitelé škol s tím, že podle nových pravidel by ve školních kuchyních neuvařili," naznačil starosta. „Museli by dělat výběrová řízení prakticky na každou dodávku masa, mléka, pečiva a tak dále. Jídelny by byly paralyzovány," dodal Dalibor Carda. Léty zavedená praxe v jídelnách tohoto typu bývá jednodušší. Kupříkladu masna nabídne výhodnější cenu konkrétního sortimentu a škola tomu může přizpůsobit svůj jídelníček. Je to rychlé, jednoduché a navíc pracovníci v kuchyních už za ta léta ceny znají a vědí, zdali to opravdu výhodné je, či nikoliv. Je rozhodnuto během jednoho setkání. Výběrové řízení a svolání a zasedání komise by trvalo znatelně déle. Navíc vše by bylo nutno vyvěšovat na internet.

Jak dodávají další Deníkem oslovení, princip dobrý pro milionové či miliardové zakázky. V malém měřítku věc vše komplikující.  Celá situace vedla k opětovnému zasedání krumlovských radních. Ti zatím stanovili na říjen výjimku a poté by měla nastoupit pravidla v nové úpravě. Zatím by mělo platit, že do výše nákupu padesáti tisíc korun se musí školy a rozpočtové organizace řídit průzkumem trhu. Od padesáti tisíc do dvou set se musí vybírat ze tří firem s odůvodněním výběru té nejlepší.