„Druhé kolo se mělo konat minulý týden, nicméně jeden z kandidátů se pro nemoc omluvil,“ vysvětlil radní města a člen valné hromady ČKRF Martin Lobík. „Termín tohoto kola byl proto posunut na 26. ledna.“

O několik týdnů se tak posouvá také termín, kdy jednatelé Fondu seznámí s výsledky výběrového řízení valnou hromadu, tj. radu města, a kdy bude zveřejněno jméno nového ředitele.