Vítězové jednotlivých měsíčních kol pak postoupí do hlasování o miminko roku.

Vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu bude v tištěném vydání zveřejněn kupón o hodnotě jednoho hlasu, ale mění se i hodnota hlasů získaných na webu.

Na webu se miminka utkají o první tři místa a ta pak získají: vítěz 50 hlasů, druhé 30 a třetí 10 hlasů, které připočítáme k hlasům z novinových kuponů.

Vyplněné kupony je nutné do redakce doručit nejpozději do 31. května do 12 hodin. Od úterý 14. května (od 12.00) do pátku 31. května (do 12.00) mají čtenáři možnost hlasovat také na internetových stránkách ČkD. 

Konečný výsledek pak bude tvořen součtem hlasů z kuponů a hlasů získaných za první tři místa na internetu.

Z jedné IP adresy je na internetu možné poslat hlas jen jednou za 60 minut.