Podzimní výlovy jsou za dveřmi. Vzhledem k tomu, že jsou to již dva roky, co chvalšinští rybáři státního podniku Vojenské lesy a statky Horní Planá lovili rybník Olšinu, mohou se letos dospělí i děti těšit, že výlov Olšiny uvidí znovu.

Výlov největšího českokrumlovského rybníka Olšina se bude konat 21. října. Martin Vosika, vedoucí chvalšinských sádek, zve zájemce i na další výlovy. Například výlov rybníku Osí se bude konat 31. října, na 4. listopadu připadá výlov Pohorského rybníka a 7. listopadu dojde na výlov Březovického rybníku.

Českokrumlovští sportovní rybáři zahajují výlovy 4. října, kdy jako první přijde na řadu rybník v Holubově. Za týden pak bude následovat rybník Kladenské Rovné II a tak to půjde každou sobotu až do listopadu.

Podle mínění hospodáře Pavla Šťastného se dá očekávat běžná výnosnost ryb. „Také jsme teď vysazovali pstruhy do potoka a řeky a ještě máme připraveno 15 metráků pstruha a sivena, které půjdou také do revíru," doplnil Pavel Šťastný.