Jedním z nápadů, jak učinit tento okamžik nezapomenutelným, je vydání publikace, jež by se věnovala bohaté historii obce. Nemělo by se jednat o žádné naučné a nezábavné čtivo, nýbrž o příjemnou sondu, která by mohla zafungovat i jako zlatokorunská kronika.

Celý projekt je zatím na startovní čáře. Vedení Zlaté Koruny tedy pobízí své občany, zda nechtějí přiložit ruku k dílu. Vzpomínky či fotografie jsou vítány.
Obec se bude snažit získat na vydání dotační peníze. Právě na těch je závislé, o jak obsáhlou knihu půjde.