Počasí projížďkám po Vltavě v sobotu příliš nepřálo, ale vodácký národ to neodradilo. Někteří se proti studenému vlhku vybavili pláštěnkami, jiní deštníky, další igelity či rafinovaně omotanými fóliemi, ostatní jen svojí otužilostí, a jelo se.

Nejprve ale Vltavě a vodákům požehnal převor vyšebrodského kláštera Jan Justin Berka a starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák třikrát v toku Vltavy otočil obřím klíčem. Vyzdvihl, že Vltava vodáky málokdy zklame.

„Vltava díky stabilnímu průtoku poskytuje skvělé podmínky pro splouvání i v době nejhoršího sucha. Přeji vodákům, aby se do Vyššího Brodu vraceli, a to nejenom dnešní den. Obzvláště letos počítáme, že tu bude návštěvníků hodně díky připravovanému olympijskému Riu na Lipně."

S rodinou a partou přátel se v sobotu na vodu chystala také Jelena Líbalová z Českých Budějovic. „Těšíme se, ale bojíme se trochu počasí." Ujistila, že k zavilým vodákům nepatří. „My jsme jen náhodní vodáci. Jsme tu celá rodina – manžel, dcera, syn a jejich přátelé, vnoučata. Domlouvali jsme se, že dneska dojedeme až do Rožmberka. A když začne pršet, vytáhneme deštníky," smála se.

S Vltavou je od svého vzniku už celá staletí neoddělitelně spjat vyšebrodský cisterciácký klášter. „Bez ní by náš klášter nenabyl takového významu," přitakal převor Jan Justin Berka. „Odráží se to už v legendě o založení kláštera."

Ta praví, že Vok z Rožmberka, vysoký zemský úředník, chtěl poznat kapličku na druhém břehu Vltavy. Musel tam projet přes řeku, jenomže Vltava byla rozvodněná a málem utonul. Slíbil, že postaví na místě kaple klášter, když unikne smrti. Jak slíbil, tak učinil.

Vyšebrodský převor Vltavě při odemykání požehnal, ale na lodi či raftu se na ni osobně ještě nepustil. „Ne, ještě jsem po Vltavě neplul. Jsem tady v klášteře 25 let a ještě jsem na to neměl čas. Tak snad to někdy přijde. Lákalo by mě to. Teď se ale musíme věnovat jiným věcem – opravovat klášter."

Vodákům rekreaci na vodě přeje. „Hlavně jim přeji, aby měli boží ochranu a vážili si božího daru krásné Vltavy. Aby ji neničili, aby si plavbu opravdu užili a vrátili se v pořádku domů," uzavřel.