Vše ale dopadlo dobře. Hlavní oltář v opatském chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který si vzali restaurátoři do práce po Velikonocích, je oděný v novém skvostném zlatém kabátě. Rekonstrukce oltáře za 1 200 000 korun skončila 5. srpna.

„Do rekonstrukce jsme zahrnuli i vitrážová okna,“ upozornil převor kláštera Jan Justin Berka. „Jsou nově udělaná, protože dovnitř pršelo. Okna byla totiž rozstřílená ještě po vojácích ve 45. roce.“

Hlavní oltář je raně barokní a zaplňuje celou čelní plochu kněžiště, neboli presbytáře. Je to obdivuhodné umělecké dílo. V letech 1644 až 46 ho zhotovili dva řádoví bratři – laici – řezbář a malíř.

„V rámci příprav již uplynulé Zemské výstavy jsme nechali zrestaurovat vnitřek kostela,“ líčil převor. „To znamená nechali jsme ho vymalovat a udělali novou elektroinstalaci. A pustili jsme se do restaurování mobiliáře. Začali jsme hlavním oltářem.“ Oltář je nyní chemicky ošetřený proti červotoči, četné sochy jsou nově upevněné, oltář je nově pozlacený plátkovým zlatem. A také v něm mniši vyměnili hlavní obra. „Dali jsme tam obraz Nanebevzetí Panny Marie,“ vysvětlil Justin Berka. „Ten tam bude až do Vánoc. Pak ho zase vyměníme za obraz Narození Krista s klaněním Tří králů.“

Hlavní oltářní obraz se totiž během církevního roku podle liturgické doby čtyřikrát mění. A podle ujištění převora, to není až tak složité. Umožňuje to jednoduchý kladkový mechanismus.
Po renovaci hlavního oltáře přijdou postupně na řadu další oltáře v bočních kaplích.