Zmiňované mobilní zařízení na úpravu vody má město zapůjčené. Na potok ho instalovala společnost ČEVAK, a posílila tak zdroje vody ve městě. „Půjčili jsme si ho na dva měsíce, abychom předešli krizovým stavům kvůli vodě,“ řekl starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „Ty mohou nastat ze dvou důvodů. Buď, že kvůli nedostatku srážek bude vody málo, nebo se v důsledku bouřky voda zakalí. Snažíme se včas předejít tomu, aby se zhoršila kvalita pitné vody ve městě a nebyli při zásobování vodou omezeni jak občané, tak podnikatelé.“

Město Vyšší Brod má zatím vody dostatek. „Je to v pohodě, spotřeba výrazně stoupá jenom v obdobích, kdy do města najíždějí vodáci, ale to na dodávkách vody občané nijak nepociťují,“ ujistil starosta.
Město má vodních zdrojů několik. Vlastní vrty, které jsou 30 až 40 metrů hluboké, avšak nyní dávají o polovinu vody méně než obvykle. Proto město nečeká s rukama v klíně, ale zkouší různé varianty – jako zmiňovanou úpravnu vod – jak předejít kritické situaci. Dále město čerpá vodu z Menší Vltavice a vydatnou rezervou je i klášterní vodovod. Zavést omezující opatření na úsporu vody ve městě během léta není třeba.