Unikátní slavnostní pietu, která nemá v historii města obdoby, doprovodili za účasti představitelů města a konventu granátníci Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy. Během společné piety a pokládání věnců u hrobky zazněla česká zemská hymna, Svatováclavský chorál v podání trubačů Schwarzenberské granátnické hudby a dále antifona v podání členů konventu.