„Prvního června roku 1259 byl vysvěcen nově postavený klášterní kostel a ten den je brán jako den založení kláštera,“ uvedl převor Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě Justin Berka. „A právě toto vysvěcení doprovází vůbec první písemná zmínka o osadě Vyšší Brod. Proto výročí založení slavíme s městem dohromady.“

Podle zakládací listiny kláštera jeho založení inicioval Vok z Rožmberka, který u Vyššího Brodu jen zázrakem nepřišel o život. Vok se byl pomodlit u kaple a když se vracel zpátky do Krumlova, zastihla ho veliká bouře, kvůli které se přihnala korytem Vltavy voda zrovna v okamžiku, kdy jel přes brod. Voda ho málem smetla. Úpěnlivě volal na pomoc Pannu Marii, jež mu seslala anděla, který ho zachránil. Z vděčnosti do oblasti pozval cisterciácké mnichy, kteří tehdy byli známí tím, že je to řád, který se usazuje v nehostinných krajinách.

Mniši průkopníci

„Je to totiž zemědělský řád, jehož hlavními úkoly jsou sedmkrát denně modlitba a práce, a to především zemědělská. Byli vlastně průkopníky agrární reformy, protože kraj, kde se usídlili, kultivovali nejenom po stránce duchovní, ale i praktické,“ líčil Justin Berka.

Proto sobotní pontifikální mši k výročí založení kláštera od 10 hodin bude celebrovat opat Gottfried z mateřského kláštera ve Wilheringu, odkud před staletími do Vyššího Brodu mniši přišli. Mši hudebně doprovodí Chrámový sbor Velešín.

V poledne založení kláštera připomene také v Poštovním muzeu slavnostní vernisáž jubilejní poštovní známky České pošty s motivem vyšebrodského kláštera. A další významný okamžik nastane v 16 hodin v Teologickém sále klášterní barokní knihovny, kde zástupci kláštera a města ocení padesát osobnosti z Vyššího Brodu, které se zasloužily o rozvoj města i kláštera a jeho obnovu. Předávání plaket a pamětních listů doplní komorní koncert barokní hudby.

Kromě toho v sobotu i v neděli pokračuje bohatý program slavností ve městě i v klášteře.