Voda v lipenském jezeře je podstatně čistější, než bývala. To mohli v pátek s uspokojením konstatovat účastníci jubilejního, již 10. ročníku Setkání přátel čisté vody ve Frymburku.

Členové sdružení ve svém úsilí snažit se zlepšovat kvalitu vody lipenského jezera neustávají. Hledají další metody a způsoby, jak množství nežádoucích látek a spolu s nimi i mikroorganismů v jezeře eliminovat.

„V tomto desátém ročníku se snažíme učinit si přehled, co se nám za těch deset let podařilo a jakým směrem se trend zlepšování kvality vody v jezeře posunul,“ řekl za pořádající František Frantál.

„Dříve v některých lokalitách, zejména v letním období, znemožňoval koupání v jezeře pasivní vývoj vodního květu, ale to se v posledních pěti letech už neděje. Množství volného fosforu v jezeře se totiž snížilo na padesát procent.

Tomu odpovídá zvýšení průhlednosti vody, snížení množství vodního květu a zlepšení vizuelních parametrů pro lidi, kteří se chodí do jezera koupat. To dokládá i fakt, že krajská hygienická stanice už místo zákazů koupání označuje v létě kvalitu vody v lipenském jezeře jako výbornou.“

Na tom má nemalý podíl vstřícný přístup obcí kolem jezera, jejichž obyvatelé pochopili, jak je čištění odpadových vod důležité. Díky vybudovaným moderním čistírnám, z nichž obce vypouštějí do jezera ještě menší množství fosforu, než jim ukládá zákon, se do jezera například loni dostalo do Lipna místo původních pěti tun za rok necelých 400 kilogramů.

„V současnosti se situace v jezeře dostala do stavu takzvané mezotrofie – tedy celkem přirozeného stavu. Ještě bychom potřebovali snížit množství fosforu ve vodě zhruba o pět mikrogramů na litr. K tomu by mohly přispět například složení rybí obsádky v Lipně a porost kolem jezera, o čemž pojednávají dnešní přednášky,“ doplnil František Frantál.

Mezi posluchači setkání nechyběly ani děti, a sice členové bilogického kroužku frymburské základní školy, kteří se na sledování čistoty vody v Lipně aktivně samy svou prací podílejí.