Ve Vyšším Brodě byla svolána schůze bez účasti Čechů, po které padlo rozhodnutí, že by měl být Vyšší Brod připojen k německému Rakousku.

V oblasti byla vytvořena jednotka Volkswehr, což byla německá ozbrojená lidová obrana. V listopadu došlo dokonce ke střetu československé armády s kaplickou jednotkou Volskwehru.

Ve stejný den přijeli do Vyššího Brodu českoslovenští zástupci, kteří nechali vyhlásit rozkaz k odevzdání veškerých střelných zbraní. O pár dní později byl však ve Vyšším Brodě opět vybudován oddíl Volkswehru. Ten se ale nakonec do boje už nepustil. Vyšší Brod už nekladl odpor. Volkswehr byl rozpuštěn.

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk se do své vlasti vrátil 20. prosince roku 1918. Tehdy přijel na nádraží v Horním Dvořišti, kde se dočkal slavnostního uvítání. Pronesl několik vět a pokračoval do Českých Budějovic.

V Horním Dvořišti vyrostla o šest let později škola, která nesla jméno T. G. Masaryka. Byla to vzpomínka na vstup prvního prezidenta do samostatného Československa.