Nejenom je. Na Dni plném vánoční inspirace,  nazvaném Vůně Vánoc, zněla hojně i němčina. V parku před starou radnicí si lidé mohli koupit jmelí, koření, vánoční ozdoby ze slámy, dobroty, přáníčka a jiné předměty a když nad nimi začala vítězit zima, mohli se ohřát u železného koše s ohněm, na němž si mohli upéci jablíčka.

Uvnitř radnice zase mohli obdivovat výtvory místních a také si je zakoupit. K tomu, ovšem venku, hrály děti z místní zušky, které pak vystřídala českokrumlovská skupina Lakomá Barka.

Muzikanti to ale věru neměli jednoduché, protože mráz pořádně zalézal za nehty a zkřehlými prsty na promrzlé nástroje se nehraje zrovna nejlépe.