Český Krumlov – Nyní máte možnost dozvědět se řadu zásadních informací o odbojářích, jakými byli třeba Josef Krnínský, pocházející z osady Holkov, Josef Zenáhlík, lékař z Vyššího Brodu či Jan Král z Práčova. Ti patřili mezi osoby, které se pro své vnitřní přesvědčení nedokázaly ztotožnit s praktikami totalitního systému, jež u nás po roce 1948 uplatňovala komunistická strana.
Odbojáře nespojuje pouze krumlovský region, ale i fakt, že pracovali pro francouzskou zpravodajskou služby SDECA (Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage, Služba zahraniční dokumentace a kontrašpionáže). „Rovněž způsob jejich odhalení je jim společný," říká Jiří Řezníček, kurátor výstavy, „stojí za ním agent Státní bezpečnosti, který byl vyslaný na Západ a pomohl odhalit Josefa Zenáhlíka a částečně i Josefa Krnínského."
Výstava Českokrumlovsko ve třetím odboji vznikla také díky obsáhlým článkům Jiřího Řezníčka o Josefu Krnínském a Janu Královi. „Samotná výstava už pro mě nebyla příliš složitá, protože jsem měl kolem třetího odboje řadu věcí nastudovaných," podotýká Jiří Řezníček, kterého téma zaujalo hlavně z důvodu, že je prý oproti starším regionálním dějinám nezpracované, až neznámé. „Důležitou roli hraje také to, že naše společnost má vůči lidem, kteří se zapojili do protikomunistického odboje, velký dluh. Ti lidé věřili, že svou činností přispějí k obnovení demokracie, že budou moci svobodně volit a svobodně si naložit se svým životem. Za svou činnost byli odsouzeni k mnohaletým trestům, navíc označeni za zrádce a zaprodance Západu. I po propuštění z vězení na ně bylo pohlíženo takzvaně skrz prsty. Nemohli si najít lepší zaměstnání, potíže měly i jejich děti," říká Jiří Řezníček.
Unikátní výstava se věnuje období mezi lety 1948 až 1956 a její součástí jsou například dobové zpravodajské techniky používané složkami Státní bezpečnosti v padesátých letech dvacátého století, předměty vztahující se k činnosti kurýrů, pohraniční stráže nebo československého vězeňství. Výstava je k vidění do 23. listopadu v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.