„Je pravdou, že se přihlásili noví občané," vysvětluje Luděk Zahrádka. „Nejsou to ale cizí lidé. Čtyřicet a více let užívají hájenku v Přední Výtoni, jsou to rodinní příslušníci, majitelé 
a zaměstnanci penzionu, který provozují řadu let. Nesouhlasím tedy s tím, že byl v této souvislosti připomenut případ 
z Hřenska."

To je však zřejmě pravda jenom částečně. „Zaměstnanci penzionů to rozhodně nejsou," odmítá starostka obce Regina Houšková, která ví, jaká jména v evidenci obce figurují.

Obyvatele Přední Výtoně čekají v sobotu 14. března nové volby. Připomeňme, že v podzimních volbách nejvíce hlasů obdrželo SNK I., ale po přepočtu na mandáty, kdy SNK I. získalo tři mandáty a po dvou mandátech SNK ZA PŘÍVĚT. A POHLED. OBEC a SNK „Lipno", defacto vyhrála tato dvě sdružení, neboť vytvořila koalici. Dvojkoalice chce za starostu Jana Bittnera z SNK „Lipno", kterému voliči dali 39 hlasů, Regině Houškové z SNK I. 69 hlasů. Proto posléze celá kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů I. včetně náhradníků odstoupila, což znamenalo, že se v obci musí konat nové volby.
„Přední Výtoň měla v roce 2014 největší účast voličů v kraji 78,41%," říká Jan Bittner.

„Z výsledků voleb bylo patrné, že 53,67 procenta voličů si přeje změnit vedení obce. A jasně dali najevo, že vítají změny, které přináší koaliční sdružení dvou programově shodných SNK „Lipno" a SNK „Za přívětivou obec," míní Jan Bittner.

A dodává: „Já nevím, kdo jsou ti lidé, co se teď na obec přihlásili. Je možné, že chtějí ovlivnit volby. Avšak v čí prospěch – je to prosazení změny Územního plánu č. 3? Jde o tak velký zásah do krajinného rázu pravého břehu Lipenského jezera, že dokonce vznikla Petice „NE změně územního plánu č. 3."
Podle dění v obci v posledních dnech to vypadá, že mezi oběma tábory leží opravdu nejasnosti kolem připravované změny územního plánu č. 3, které se však vynořily až po podzimních volbách.

Jan Bittner říká: „Prioritou této změny je změnit ostatní plochy kolem Lipna v břehových partiích, těsně u vody, tedy v ochranném pásmu komunikace a vodní plochy, ve stavební parcely pro majitele pozemků, přičemž obec v této lokalitě má jen nepatrnou a velmi problematickou část pozemku. Tím se výrazně změní nejen jejich cena, ale vytvoří se tak precedens, který je v zásadním rozporu se zásadami rozvoje území Lipenska. Navíc mezi orgány státní správy a ochranou životního prostředí existuje dohoda, že pravý břeh Lipna bude nezastavitelný."

Návrh na změnu Územního plánu č. 3 začali zastupitelé Přední Výtoně projednávat od 13. listopadu 2013. Od té doby se zastupitelstvo zabývalo změnou ÚP č. 3 několikrát a až do voleb vždy vše jednomyslně schválilo.

„Kdykoliv se k tomu může kdokoliv vyjádřit," říká starostka obce Regina Houšková. „Až poslední dobou se zvedla vlna nesouhlasu. Dosáhnout změny územního plánu je proces dlouhodobý, teď je zhruba v poloviční fázi, kdy se projednává s dotčenými orgány. Navrhovaná změna ještě nebyla ani projednána s veřejností. Nikdy nikdo neví dopředu, jak to dopadne. Každá změna územního plánu je návrh, který se schválí, nebo neschválí."

O změnu územního plánu požádali tři soukromí vlastníci pozemků, kteří je chtějí změnit na plochu pro bydlení. Toho podle starostky využila i obec a požádala o totéž pro své dva pozemky. „Když tyto pozemky bude obec mít zahrnuté v územním plánu, je to pro ni plus, kdyby je jednou chtěla prodat, protože tím se navýší jejich cena," vysvětluje. „Od Frýdavy směrem k Lipnu nad Vltavou je výstavba možná, takže se dá předpokládat, že se tam stavět bude," pokračuje Regina Houšková. „Všechny zápisy ze zastupitelstev jsou na webu obce. Jsme maximálně transparentní a každý se může přijít zeptat. Není otázka, na kterou bych neodpověděla, kromě otázek vymykajících se zákonu o ochraně osobnosti."