Komunální volby v Přední Výtoni, konkrétně výsledek jejich třetího kola z 26. září, jsou platné. Rozhodl o tom v závěru minulého týdne senát Krajského soudu
v Českých Budějovicích v čele s předsedkyní senátu Marií Trnkovou.

V Přední Výtoni od komunálních voleb, které se konaly před rokem, stále nefunguje zvolené zastupitelstvo. Jeho členové se nemohou shodnout, kdo bude starostou obce. Hlavním jádrem sporu jsou rozdílné představy dvou stran o tom, jak má vypadat připravovaná změna územního plánu č. 3 obce. V podstatě z toho důvodu se volby v obci ještě dvakrát opakovaly, neboť někteří občané podávali stížnosti na jejich průběh kvůli tomu, že se před volbami náhle začali přihlašovat k trvalému pobytu 
v obci noví voliči.

„Přiklonili jsme se k nálezu Ústavního soudu, kdy se podobný případ řešil v obci Bohy," uvedla soudkyně Marie Trnková. „Tam nově přihlášení lidé postupem času prokázali, že mají vztah
k té obci, tudíž že jejich přihlášení k trvalému pobytu nebylo účelové. Zákon nedává pevné mantinely k určení, kdo se
v obci může a nemůže přihlásit. V Přední Výtoni ale od minulého soudu uběhlo půl roku a během něho se ukázalo, že přihlášení lidé vztah k obci mají." Soud vážil požadavek na provedení formálně bezvadných voleb a vzal v úvahu právo na řádně fungující samosprávu v obci.

Soud vzal v úvahu, že po půlroce se ukázalo, že voliči, kteří se do obce přihlásili bezprostředně před druhými volbami 14. března tohoto roku, zůstali občany Výtoně i nadále a nebyl zpochybněn jejich úmysl podílet se na správě obecních záležitostí. Soud proto po obsáhlém dokazování došel k závěru, že se jednalo o řádné a oprávněné voliče.

Navíc z 24 osob přihlášených k trvalému pobytu v obci v roce 2015 mohlo být nanejvýš jedenáct osob hodnoceno jako účelově přihlášených. Čili osob, které se v obci přihlásily k trvalému pobytu do rekreačních objektů.

„Vzhledem k celkovému počtu 155 voličů představovala tato skupina nanejvýš sedm procent ze všech oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili. Nemohla mít tedy vliv na volební výsledek," praví se v usnesení soudu.

Podle soudu tedy nebyla regulérnost volebních výsledků podstaným způsobem zpochybněna tak, aby mohla mít za následek neplatnost voleb.

V obci se nyní schyluje k ustavujícímu zasedání zastupitelstva. „Hned po čtvrtečním usnesení krajského soudu jsem svolala ustavující zastupitelstvo," sdělila včera pověřená starostka Přední Výtoně Regina Houšková. To se uskuteční ve čtvrtek. Na něm po slibu zastupitelů dojde na volbu starosty, místostarosty a předsedů výborů.

„Zatím můžu říci jen tolik, že se zpočátku zastupitelé budou muset scházet častěji než jednou za měsíc, protože toho spoustu musíme dořešit. Takže bychom se měli sejít ještě jednou i mezi svátky. Prioritou je rozpočet na tento a příští rok."