Nestává se často, aby delegace zamířily do poměrně vzdáleného Vyššího Brodu. Jak se to Vyšebrodským podařilo?

„Návštěvníci doprovázející účastníky Gymnichu 2009 k nám přijeli na doporučení Karla Schwarzenberga,“ vysvětlil starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „Bylo to vyloženě jeho přání. Trval na tom a měl eminentní zájem, aby se hosté podívali na Závišův kříž a vzácné historické listiny.“

Návštěvníci nemohli vynechat ani Český Krumlov a jeho zámek, na které si vyčlenili celý půlden. Při prohlídce městem je v Museu Fotoateliér Seidel i kostele sv. Víta doprovázeli starosta Luboš Jedlička a místostarostka Jitka Zikmundová.

Poté se auty přesunuli ke krumlovskému zámku, kde se hostů ujal kastelán Pavel Slavko. Mimo řady zajímavostí o zámku a unikátním barokním divadle návštěvníkům prozradil, že Schwarzenbergové dodržovali pozoruhodnou tradici. A sice všechny ženy rodu děti zásadně rodily na zámku v Českém Krumlově.

„Ptal jsem se Karla Schwarzenberga, jestli neví proč, ale také to netuší,“ vyprávěl s úsměvem.