„My jsme z Anglie, z univerzity v Exeteru," řekli mladí vědci Josie Paris a Guy Leonard, kteří na kurzu pracují jako instruktoři. „Jsme tu na sedmnáct dnů. Už jsme v Krumlově podruhé, zbožňujeme to tady. Pracujeme od 9 od rána, v deset večer končíme a pak je volná zábava, takže chodíme do hospody, do města nebo na zámek," vyprávěla nadšeně Josie.

Na zajištění hladkého chodu projektu se od jeho prvního ročníku v roce 2009 podílí krumlovské informační centrum. „Napřed si tu sami organizátoři zmapovali terén a potom zavítali k nám do infocentra," uvedl Daniel Kintzl, který má organizaci na starost za Českokrumlovský rozvojový fond. „Podepsali jsme tehdy tzv. dohodu o porozumění, což je jakési vyjádření oboustranného pochopení plánovaného záměru, čímž se vytvořil určitý prostor pro společné dílo, jež se nakonec podařilo zrealizovat."

A že to je realizace úspěšná, se mu potvrdilo z více stran. „Ozývají se lidé z dalších institucí, že by tu chtěli udělat něco podobného," popsal nadějné vyhlídky na další podobné projekty Daniel Kintzl. „Dlužno ovšem říci, že zásadním partnerem je Městské divadlo Český Krumlov, kde se takřka denně konají přednášky, a jeho pracovníkům a řediteli patří velký dík," neopomněl dodat.

Jedním z hlavních technických problémů, který bylo třeba vyřešit, bylo připojení k internetu. „Data se posílají vzduchem a firma poskytující tyto služby nám na měsíc montuje speciální antény na Křížový vrch, které jsou nasměrované přímo na Prelaturu, a my tak máme možnost využít až 100 megabitů za vteřinu," popsal Daniel Kintzl.

Jedním z trojice ředitelů kurzu molekulární evoluce je Jan Štefka, badatel z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR. Sám se před lety workshopu účastnil, další rok působil jako instruktor a dnes ho organizuje. „Krumlov je hlavní důvod, proč se tu kurz opakuje. Je to unikátní místo, lektoři se sem rádi vrací," řekl. „Na kurzu se zabýváme hlavně molekulami DNA a jejich počítačovým zpracováním," popsal konkrétně zaměření workshopu. „Náš obor se zabývá zpracováním genetických dat, jsou to v podstatě evoluční analýzy. Sledujeme například, kdy se od sebe v průběhu evoluce oddělily určité druhy, jaké věci na to mohly mít vliv, např. změny klimatu, dělení kontinentů nebo evoluce nového genu a podobně. Klasická laboratorní analýza, tedy jak osekvenovat DNA, se tu neučí. Zabýváme se až zpracováním dat, které je, řekl bych, dnes už technicky náročnější," dodal Jan Štefka.

Pokud jde o prestiž kurzu, řekl: „Naprostá většina lidí, kteří se sem sjíždějí, se podílí na vývoji oboru a patří v tom, co dělají, ke světové špičce."

Autor: Zuzana Gabajová