Pro bylo všech čtrnáct koaličních zastupitelů. Opoziční strany a hnutí se hlasování neúčastnily a před hlasováním ze sálu odešly. Předtím přišly s protinávrhem, aby město nabídlo za čistírnu 30 milionů a za kanál 10 milionů, ten ale neprošel. Koalice ho odmítla s tím, že radou města navrhovaná cena vychází z dlouhých a složitých jednání s insolvenčními správci a že jde tak či onak jen o nabídku na odkup, a ne o kupní smlouvu s pevně danou cenou.

Historie ČOV Český Krumlov Obchvatný kanál

70. léta: JIP Větřní staví štolu na odpadní vodu a splašky, které tečou do řeky v místě budoucí ČOV.

80. léta: JIP Větřní staví ČOV v Krumlově, čistírna je v provozu od r. 1992.

2009: ČOV se stává majetkem jiné soukromé firmy, která v r. 2014 končí v platební neschopnosti. V té jsou od r. 2013 i papírny ve Větřní, které jsou vlastníkem odpadní štoly.

Obchvatný kanál byl vybudován v 70. l. 20. st. Odváděl odpadní vody z JIP Větřní a splaškové vody z Větřní a Krumlova za město přímo do Vltavy v místech, kde se počítalo se stavbou biologické čistírny odpadních vod.

K vlastní výstavbě čistírny (vyšla asi na miliardu) se přistoupilo až v souvislosti se stavbou jaderné elektrárny Temelín, pro kterou třeba nutné zajistit velmi kvalitní vodu v řece. Výstavba ČOV začala v r. 1985, provoz byl zahájen v r. 1992.

"Neschválili jsme koupi, ale podání nabídek na jejich odkup, nyní čeká nás jednání s druhou stranou prodávajících, které je buď akceptují, nebo ne," dodal místostarosta města Josef Hermann. "A pokud je akceptují, budeme mít dva až tři měsíce na finalizaci kupních smluv, na získání úvěrové smlouvy s financující bankou a také na doplnění dalších informací, jako je vodné, stočné a podobně."

Pokud jde o financování, město si vezme investiční úvěr. "Uzavření kupních smluv i smlouvy úvěrové bude v konečné platnosti schvalovat zastupitelstvo města," píše se v podkladech, které jsou k dispozici na webu města. "Pokud zastupitelstvo města bude souhlasit, město neprodleně poté, co obdrží písemný souhlas od obou insolvenčních správců, že cenové nabídky akceptují, objedná u některé auditorské firmy s vysokým renomé, nejlépe některé z tzv. velké čtyřky, posouzení ekonomické výhodnosti této majetkové transakce a její rizikovosti pro město."

O samotné koupi čističky i obchvatného kanálu budou ve finále také rozhodovat zastupitelé.

V ČOV čistí odpadní vody kromě Českého Krumlova město Větřní a také Jihočeské papírny.