"V úterý 11. září se konala již tradiční vycházka za historií Českého Krumlova, tentokrát se zaměřením na období baroka," upřesnil ředitel knihovny Martin Nechvíle. "Průvodcem nám byl pedagog a znalec českokrumlovské historie Mgr. Martin Jakab."

Na čtyřicet účastníků se sešlo v 18 hodin na náměstí Svornosti u morového sloupu. "Odtud jsme se vydali Horní ulicí přes vyhlídku u muzea dále Rooseveltovou ulicí. Naše kroky vedly ve směru křížové cesty až na Křížovou horu s kaplí Panny Marie Bolestné a sv. Kříže," dodal Martin Nechvíle. "Zde nás přivítal pan Ing. Dalibor Uhlíř a seznámil nás s minulostí tohoto pozoruhodného poutního místa. Příjemnou procházku jsme zakončili pohledem na západ slunce nad městem."