Letité trhliny nejsou jen dílem kořenů vegetace. „Pomáhá tomu i počasí. Naprší a zmrzne,“ konstatoval včera jeden ze specialistů Karel Marek.

„Protože nefungují semafory, stál jsem s autem ve frontě a měl jsem chvíli čas si skálu prohlédnout zblízka, což jindy nešlo,“ uvedl včera projíždějící řidič Karel Novotný. „Z dálky to tak nevypadá, ale ty praskliny jsou opravdu velké. Kdo za to vlastně zodpovídá?“

Na celkovou opravu skalního masivu by měly v dohledné době nastoupit další specializované firmy pod velením jihočeského Ředitelství silnic a dálnic v rámci akce, která se připravuje už zhruba rok. Průtahy sehrálo řešení právních náležitostí, ale i nedávná výměna ministra dopravy.

„Současný stav je na vlastnících pozemků, protože skála je nemovitost a za stav nemovitosti odpovídá její vlastník,“ konstatoval včera ředitel této firmy Josef Pešl. „Na středu, tedy na zítřek, máme naplánovanou poradu, od jejíchž závěrů se odvinou další kroky.“ Nejdříve musí podle Pešla proběhnout výběrové řízení na dodavatele, poté by se v horizontu jednoho měsíce měla skála očistit od porostu. „V ideálním případě by mohla být skála do poloviny května očištěna, přes prázdniny se vyhotoví projekt a na podzim se začne se samotnou sanací,“ dodal ředitel.

Části skály patřily pod parcely na vrcholu. Masiv se kus po kuse snažilo město Český Krumlov v loňském roce od jednotlivých majitelů parcel vykoupit. Žádný vlastník by totiž neměl tolik peněz, aby si sanaci celého svahu zaplatil za své vlastní. Město může také investovat pouze a jen do svého majetku.

Peníze už jsou údajně od konce loňského roku připraveny. Sanaci zaplatí ministerstvo dopravy, práci provede Ředitelství silnic a dálnic a vytendrované firmy. Skála by pak měla natrvalo přejít do správy Českého Krumlova