Tresty pro dva muže vyřkl ve středu odpoledne českokrumlovský okresní soud dva roky a sedm měsíců po tragédii v Omlenici u Kaplice, při níž zahynuli dva lidé a další dva utrpěli těžká zranění pod troskami zřícené zásobní věže na dusíkaté hnojivo.

Někdejšího finančního manažera a správce majetku společnosti ZZN Pelhřimov, která vlastní areál bývalého zemědělského družstva v Omlenici, kde se zásobník zřítil, poslala včera předsedkyně senátu okresního soudu Jitka Juřicová na čtyři roky do věznice s dohledem.

Finančního manažera společnosti, jež nedlouho před tragédií zajistila generální opravu a navýšení nádrží s hnojivem bez projektu a přesně určeného technologického postupu, stihl trest odnětí svobody v délce tří let s podmíněným čtyřletým odkladem. A majitele další firmy, která tuto opravu coby subdodávku zajistila, soud obžaloby zprostil. Rozsudek není pravomocný.

První dva jmenované soud uznal vinnými z trestného činu obecného ohrožení. Podle soudu pochybili zejména tím, že před započetím rekonstrukce věží nezajistili jejich zátěžovou zkoušku. Podle obžaloby se věž roztrhla, protože nevydržela hydrostatický tlak.

K otázce, zda využijí práva na odvolání proti rozsudku, se včera zúčastněné strany nevyjádřily. „Předpokládám, že si můj klient bude přát ve věci podat odvolání,“ uvedla pouze po skončení hlavního líčení Jaroslava Krybusová, obhájkyně muže, jenž dostal nejtvrdší trest.

V soudní síni se ve středu zástupci všech zúčastněných stran sešli poprvé od 29. března, kdy se hlavní líčení konalo naposledy. Jak už dříve Deníku vysvětlil českokrumlovský soudce Ondřej Círek, důvodem této prodlevy byl chybějící znalecký posudek, bez něhož se jednání nemohlo posunout dále.
„Kolegyně v této souvislosti oslovila už dva znalecké ústavy. Oba však z různých důvodů odmítly posudek zpracovat,“ podotkl Ondřej Círek.

Úkolu se nakonec zhostil Technický a zkušební ústav stavební Praha, jehož zástupce Miroslav Řežáb včera před soud předstoupil. Uvedl, že jednou z možných příčin pádu zásobní věže bylo oslabení pláště zásobníku korozí, svou roli prý mohlo sehrát i nedotažení šroubů, které jednotlivé plechy spojovaly. „Kdyby byla nádrž plně funkční, k havárii by nedošlo,“ uvedl Miroslav Řežáb, jenž zároveň upozornil, že podklady pro vypracování znaleckého posudku získal vzhledem k množství času, které již od tragédie uplynulo, pouze sekundárně. Čerpal z údajů uvedených v soudním spise, konzultací s odborníky, ale i z informací posbíraných při zkoumání částí prasklé nádrže, které Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu v Praze dala k dispozici policie.

Vyjádření ZZN Pelhřimov, a. s.

Vedení společnosti ZZN Pelhřimov je přesvědčeno, že havárii způsobil zhotovitel díla a jeho subdodavatel, kteří rekonstruovali věž, jež se zřítila. „Ze závěrů znaleckého posudku z 30. března 2011, který vypracoval Technický a zkušební ústav stavební Praha, vyplývá, že havárii nádrže způsobil dodavatel – zhotovitel díla a jeho subdodavatel,“ píše se ve vyjádření představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s. „Ze znaleckého posudku vyplývá, že zhotovitel i subdodavatel započali s pracemi bez stavebního povolení, jehož vydání nezajistili, nenechali zpracovat statický výpočet a práce prováděli nahodilým, nekontrolovaným živelným způsobem. Navíc tvrdili zadavateli, že jsou odbornou firmou, přitom, jak vyplývá ze znaleckého posudku, nerespektovali platné zákony, vyhlášky a nařízení vlády,“ uvádí představenstvo.