Vedle naučné stezky na Granátník, o níž již Deník informoval, je obohacena o nové interakční prvky také naučná stezka Třísov – Dívčí kámen – Holubov.

Lesni pedagogika:
Zábavné prvky na stezce jsou součástí Lesní pedagogiky, kdy spojují zábavu a poučení. Na dřevěných prvcích jsou vedle malovaných obrázků také QR kódy. Stáhnete si Lesní svět, přiložíte čtečku na kód a „ulovíte“ třeba srnce s jeho životopisem i s jeho hrdelním bekáním a podobně.

Výletníci si tak mohou pěší výšlap zpestřit hrou a povyražením a ještě se přitom dozví zajímavé informace o lese a přírodě kolem. Na křemžské stezce najdou návštěvníci lesní zábavu na loučce pod hradem Dívčí kámen. Mohou si tam zkusit zahrát na dřevěný xylofon, kdy zjistí, že dřevo z různých druhů stromů zní jinak či že má různou kresbu. Nebo si třeba zkusí skočit do dálky jako liška. „Společná věc s dalšími obcemi, zejména se Srnínem, se podařila,“ říká k tomu starosta Křemže Josef Troup. „A zábavné prvky z dílny Lesního světa tam budou přinášet radost řadu let.“

Trasa vede v délce 4,5 kilometru nenáročným terénem mezi vlakovými zastávkami Třísov a Holubov. Místo se zábavnými prvky návštěvníci Dívčího kamene dobře znají, neboť to je louka, kde se pasou oslíci kastelánky hradu. Je tu také ohniště. Naučná stezka vede kolem velkého keltského oppida a Adolfových železáren, které jsou technickou památkou.

Naučná stezka na Granátník i stezka mezi Třísovem a Holubovem byly financovány ze stejného společného projektu. Finančně se na jejich vybavení podílely zúčastněné obce mikroregionu Podkletí a kraj. Celkové náklady tvořily necelých 900 000 korun.

Děti si na stezkách díky QR kódům do telefonu naloví třeba hlasy ptáků a zvířat. „Mohou si je opakovaně pustit a pak už poznají, kdo se o ozývá, když uslyší třeba sojku nebo brhlíka,“ dodal k tomu milovník přírody Miloš Tomek z edukačního projektu Lesní svět. Tento projekt vznikl v roce 2015 s cílem vrátit děti i dospělé znovu do přírody.