Hlavní skupinu projektu podporovaného Evropskou unií tvoří uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce v Českém Krumlově, v Prachaticích, ve Strakonicích a v Táboře.

„Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce z důvodu znevýhodnění, která jsou specifická pro odlehlé venkovské oblasti se zhoršenou infrastrukturou a dopravní obslužností,“ okomentoval ředitel českokrumlovského Úřadu práce František Petera.

V regionu se do něj zapojily tři obce: Černá v Pošumaví s vybranými dvanácti zájemci, se stejným počtem se ohlásily Malonty a osm lidí by rádo zahájilo rekvalifikaci v Pohorské Vsi. Jak už název projektu říká, za vzděláváním nemusí zájemci dojíždět, ale školí se doma, společně se svými sousedy.

V nadcházejících týdnech pak už postupně dojde na rekvalifikační školení.