Nové nástroje na řezání, pilování, broušení, ale také vrtačky, brusky, dláta, hoblíky, kleště, elektrickou lupénkovou pilu, hoblovku, frézku a mnoho dalších si ovšem musí škola ještě zasloužit. Podmínkou k získání peněz je odevzdání patnácti výrobků, které vyrobí žáci školy.

„Vybírali jsme výrobky tak, aby je mohli udělat holky i kluci," popsal zástupce ředitele Radek Sova. Na výrobcích budou pracovat všichni žáci sedmé a dva žáci ze šesté třídy. „U nás na malé škole máme pracovní vyučování v sedmém ročníku. Ten má celkem třináct dětí. Takže jsme to ještě doplnili o dva šesťáky," doplnil Radek Sova. Na výrobcích mohou žáci pracovat jednotlivě, nebo ve skupinkách.

Například na vyrobení stolní hry Dáma, pracují ve třech. Dalšími výrobky bude řehtačka, hlavolam i pracovní pomůcky pro první stupeň. Dívky například vyrábí lis na květiny, který poslouží mladším spolužákům. Veškerá činnost na výrobcích je monitorována a bude součástí elaborátu, který mimo jiné obsahuje žákovo vlastní ohodnocení, ohodnocení žáka učitelem, záznam o průběhu páce. „Současně se udělá plán rozvoje polytechnické výchovy ve škole – tedy na co by se dílny mohly soustředit do budoucna, například že budou dětem vyrábět dřevěné hračky, nebo nějaké učební pomůcky pro 1. stupeň. Tento elaborát je součástí monitorovací zprávy, která se posílá na ministerstvo školství," vysvětlit Radek Sova.

Vybavení dílny a zakoupení nářadí v hodnotě 204 112 tisíc korun je možné díky Operačnímu programu Vzdělání a konkurenceschopnost, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.