„Projekt během svého harmonogramu má mimo jiné za cíl vybudovat multimediální učebnu, mobilní počítačovou učebnu, vytvořit opory pro multimediální výuku, zaškolit pedagogy na využívání interaktivních tabulí a pro tyto interaktivní pomůcky také vytvořit aplikace přímo na míru jednotlivým vyučovaným předmětům,“ informoval manažer projektu a zástupce ředitele školy Miloš Maxa.

Gymnázium získalo na uskutečnění projektu necelých 2,7 milionu korun. Jeho konec je naplánován až na 30. června 2012.
„Navazujeme tím na projekt půdní vestavby, který byl dokončen v loňském roce. Projekt změní tvář gymnázia a posune možnosti vzdělávání žáků do nové roviny. Studenti budou do výuky zapojeni moderní formou, navíc jim bude dána možnost podílet se na přípravě pomůcek pro vyučování. Pro jednotlivé předměty vzniknou takzvané moduly, které budou demonstrovat náročnou probíranou látku efektivním způsobem,“ popsal ředitel gymnázia Miloslav Vokáč.

Moduly – vzdělávací programy v jednotlivých předmětech budou obsahovat například animace pro vysvětlení metodiky pokusů v chemii, simulace slovních úloh v matematice, ilustrace jazykových jevů, interaktivní časové osy v dějepise a podobně.

Do projektu bude zapojeno několik desítek pedagogů a řada organizačních pracovníků, kteří budou mít za úkol poskytnout potřebné zázemí odborníkům pro vytváření jednotlivých materiálů. Cílovou skupinou projektu nebudou pouze žáci a učitelé jindřichohradeckého gymnázia, ale i dalších základních a středních škol v Jihočeském kraji. V zrekonstruovaných prostorách půdní vestavby bude vybudovaná multimediální počítačová učebna, kde bude umístěno 16 nových počítačů včetně softwarového vybavení, zároveň bude využito již nainstalované interaktivní tabule.

Dále bude vybudována mobilní počítačová učebna, která spočívá v pořízení 32 kusů notebooků včetně potřebného softwarového vybavení, ve spojení s moderním moderním hardwarovým vybavení učeben. Žáci budou moci mimo jiné, každý samostatně, využít interaktivní možnost studia cizího jazyka.