Je to výborný nápad, shrnula akci Den řemesel, kterou pořádá Střední odborná škola zdravotnická a střední odborné učiliště Český Krumlov pro žáky základních škol z okresu, výchovná poradkyně ZŠ Křemže Dita Jírovcová.

Den řemesel
Dvoudenní Den řemesel pořádá SOŠZ a SOÚ Český Krumlov podruhé. Na jednotlivých stanovištích stavebních oborů (tesař, truhlář, zedník, klempíř, instalatér) si žáci vyzkouší jednoduché pracovní úkony a vyrobí si drobný výrobek, který si odnesou domů. Žáci základních škol se seznámí i s obory kuchař-číšník, prodavač a ošetřovatel.
Partnery Dne řemesel jsou Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, Úřad práce Český Krumlov a Jihočeská hospodářská komora. Sponzorem akce je také společnost Kaufland.

„Dva deváťáci od nás uvažují o tom, že by šli na instalatéra, a jsou moc rádi, že si to tady mohou vyzkoušet,“ pochvalovala si. „Žáci často nemají představu, o čem střední školy jsou, a tady ji získají a s oborem se seznámí.“

Velký zájem o stavební obory ale děti nemají, jak dobře ví Pavel Postl, vedoucí Střediska praktického vyučování, na kterém se Den řemesel koná. „Letos jsme vůbec neotevřeli obor zedník, hlásili se na něj jen dva žáci,“ posteskl si.

„Nechápu to, zedník je nosný obor a poptávka po absolventech je obrovská. Je to opravdu zoufalá situace. Ale nejen u nás, i v Budějovicích se přihlásilo asi jen šest dětí. Ještě dnes je rodiče straší, že když se nebudou dobře učit, dají je na zedníka, a to je smutné.“

Problém je ovšem i v platech. „Firmy sice zedníky hledají, ale nástupní platy jsou směšné, jak je vidět v nabídce volných míst, kterou na Dni prezentoval úřad práce,“ říká Pavel Postl. „Třináct a půl tisíce? Dnes pokladní v supermarketech mají dvacet tisíc. Něco je ve společnosti špatně, a pokud to takhle půjde dál, řemeslníci prostě nebudou,“ uzavřel Pavel Postl.

SOŠZ a SOÚ Český Krumlov