Neprodleně vyřadit
z provozu a zajistit proti používání. Takové doporučení vydal nezávislý kontrolní technik Zdeněk Nosek v souvislosti se čtyřmi rampami, které slouží jako překážky skateboardistům ve Velešíně.

V praxi to znamená jediné: bez nákladné opravy překážky v areálu školy zůstat nemohou. Tedy alespoň podle Boženy Dvořákové, ředitelky Základní školy ve Velešíně, na jejímž pozemku se skateboardové hřiště nachází. Pro skateboardisty to znamená pohromu. Škola jim na hřiště zakázala vstup.

Božena Dvořáková připomněla, že zmíněné rampy vyhrála škola spolu s dalšími herními prvky v roce 2000 v jedné soutěži. „Už od počátku to ale byl danajský dar, který nesouvisel s hlavní činností školy. Herní prvky jsme nemohli nijak využívat při výuce, navíc se neustále zpřísňovaly hygienické normy, a tak jsme museli jednotlivé části hřiště postupně vyřazovat z provozu,” připomněla Božena Dvořáková.

Teď došlo i na skatepark, na jehož některých prvcích hrozí podle výsledků odborné technické kontroly dokonce nebezpečí vážného úrazu.
Pro skateboardisty nejen 
z Velešína by ovšem úplné zrušení skateparku představovalo tragédii. „Kdyby tu skatepark nebyl, neměl bych ve Velešíně už žádný koníček. Nejbližší takový park je až v Krumlově. Není to sice moc daleko, ale na skate už bych se nedostal tak často,” řekl 19letý Jan Kubiš z Velešína.

Skatepark by chyběl i mládeži z Budějovic, která do Velešína dojížděla i několikrát týdně. „Vždy nás jelo najednou plné auto. V Budějcích jsme přišli o skatepark, teď je tam jen provizorní, kde se ale nedá moc jezdit. Povrch je tam samá boule, navíc vítr na plochu fouká kamínky a písek, což není ideální,” posteskl si sedmadvacetiletý Vláďa Hlaváček.

Co tedy bude s velešínským skateparkem dál? Jak Deníku zdůraznil kontrolní technik Zdeněk Nosek, vyřazení sportovního zařízení z provozu či jeho úplné odstranění nemůže nikomu nařídit. „Pouze doporučuji, co je podle mého názoru pro provozovatele nejlepší řešení. A je pouze na něm, jestli se těmito radami bude řídit,” podotkl.

Nechat nebezpečné rampy volně přístupné mládeži však ředitelka školy Božena Dvořáková na svou zodpovědnost nechce. A jak doplnila její zástupkyně Jana Štěpánková, škola ani nemůže investovat do opravy překážek ve skateparku tak, aby odpovídaly platným technickým normám. „Jelikož toto hřiště nemůžeme nijak využít při výuce, neměli bychom si tuto investici ani jak zdůvodnit. Bylo by to tedy mrhání prostředky, s nimiž hospodaříme,” řekla.

Zbývají tedy dvě možnosti: buď členové Skate klubu Velešín překážky přemístí na svůj soukromý pozemek, kde by rampy přísným normám nepodléhaly, anebo by jim vhodný pozemek poskytlo město. I v tomto případě by však zřejmě bylo nutné prvky hřiště rekonstruovat, aby byly provozovány v souladu s platnými technickými normami. „Jsem připravena skateboardistům herní prvky odprodat za cenu železného šrotu. Právě kvůli tomu, že je škola před lety dostala darem, jim je bohužel darovat nemohu. V případě, že by této nabídky nevyužili, nechám rampy rozmontovat a odvézt do šrotu,” doplnila Božena Dvořáková.

Náhradní pozemek, kam by překážky mohli přesunout, však velešínští skateboardisté v současné době nemají. „Asi nejvíce by nám vyhovovalo prostranství u tenisových kurtů. Je tam ale hrubý povrch, a tak by se muselo investovat do nového. Na to ale nemáme peníze,” krčil rameny jednatel klubu Jakub Rytych.

Podle velešínského starosty Josefa Klímy město v současné době žádný vhodný pozemek nabídnout nemůže. „Jsem ale připraven členům skate klubu pomoci s hledáním dalšího řešení. Osobně bych byl nejraději, kdyby park vznikl tam, kam dobře zapadne, tedy u fotbalového hřiště či tenisového areálu,” zmínil Josef Klíma, jenž zároveň připomněl úvahy města o vybudování moderního skateparku právě u tenisových kurtů. „Náklady však byly tak vysoké, že zastupitelé tento projekt odmítli schválit,” doplnil Josef Klíma, podle něhož je v silách města pomoci skateboardistům i s opravou překážek. „V jaké míře, to je ale těžké odhadovat, dokud nevíme, kolik by taková oprava stála.”

Podle kontrolního technika Zdeňka Noska není snadné cenu této opravy určit. „V každém případě by rekonstrukci měla zajistit odborná firma, která má zkušenosti a zná příslušné normy na opravu tohoto zařízení. V případě, že by se ve skateparku někdo zranil, se totiž posuzuje i způsob provedení oprav a také to, kdo tyto opravy zajistil,” upozornil Zdeněk Nosek.