Na základě požadavku podniku Lesy ČR zákaz vydal českokrumlovský městský odbor životního prostředí a zemědělství.

Důvod zákazu: Některé stromy jsou nalomené nebo zlomené, vyvrácené kmeny mají uvolněné kořeny a jsou velmi nestabilní. Pracovníci lesů dříví zpracovávají. Pohybuje se tam technika.

Zákaz vstupu do části lesního komplexu hory Kleť v Blanském lese platí do 18. května. Vztahuje se na části katastrálního území Borová u Chvalšin, Janské Údolí, Chvalšiny, Křenov u Kájova, Chlum u Křemže, Holubov, Srnín, Plešovice, Přísečná a Vyšný. Na turistické mapě se jedná o žlutou, červenou, modrou a zelenou turistickou trasu a okolní lesní porosty.

„Orientačně to jsou lesy lokality Rohy do Hejdlova, lesní porost nad Lazcem, Vyšným a Srnínem k hostinci Na Letné ve Zlaté Koruně. Odtud zpět je to lesní porost nad červenou turistickou trasou na horu Kleť a les nad modrou turistickou trasou do lokality Rohy,“ objasnila vedoucí odboru Vlasta Horáková.