Nové budovy školy ve Velešíně byly otevřeny v pondělí 3. září roku 1967. Od staré školy u kostela tehdy vyšel za zvuku vojenské hudby průvod tehdejších i bývalých žáků, učitelů, ale také starostů okolních obcí, v němž nechyběli baráčníci. Průvod doplňovali i hasiči.

Od otevření nové školy se již vyučování nemuselo konat na směny. Školu tehdy tvořily hlavní pavilon, pavilon I. stupně, pavilon II. stupně, tělocvična a zahrada. Později byla škola rozšířena o další pavilon, protože dětí v 70. letech minulého století přibývalo.