Právníci zastupující Miloše Kratochvíla, jehož jméno je od 90. let spjato s Lipnem nad Vltavou a tamním skiareálem, spolku Lipensko pro život v červenci poslali předžalobní výzvu. Na tu protistrana měsíc nereagovala a ozvala se až v době, kdy už byla žaloba několik dnů podaná, s požadavkem na prodloužení lhůty. Žádná další jednání už se ale nekonala, tak se žalobce se žalovanou sešli až teď, na konci ledna 2024, v soudní síni českokrumlovského okresního soudu.

Pokácené stromy mezi Frymburkem a Lipnem.
Kácení u Lipna vyvolává vášně. Na břeh přehrady vyrazila i krajská kontrola

Samosoudce Hubert Maxa, který případ dostal na starost, se obou stran na úvod zeptal, jestli se přece jenom nechtějí dohodnout mimosoudně. „Dohodu nevylučujeme, ale podle nás by bylo nejvhodnější mít názor soudu,“ uvedla právnička Lipenska pro život Kateřina Knězová.

„Pokusy o dohodu jsme udělali, reakci jsme viděli a nezbývá nám nic jiného, než nechat rozhodnout soud,“ řekl Miloš Kratochvíl. Soudce protistrany upozornil, že se mohou dohodnout i kdykoli v průběhu řízení, a zahájil dokazování.

Podle žaloby chce Miloš Kratochvíl po spolku zveřejnění omluvy ve znění „Spolek Lipensko pro život se omlouvá Ing. Miloši Kratochvílovi za zveřejnění lživých informací o jeho osobě publikovaných na facebooku. Všechny informace byly nepravdivé“. Měl by ji umístit na svůj facebook a web a také na 1. stránku svého oběžníku. Domáhá se také 150 tisíc korun jako nemajetkové újmy. To, že se u Lipna kácelo, s jeho osobou nijak nesouvisí, jak podle něj spolek lživě uvedl. „Na mém pozemku žádné kácení neprobíhalo. Odkazuji i na to, co sama žalovaná uvedla v rámci protokolu při požádání vysvětlení na policii: vycházela pouze z informací od dělníků, kteří kácení prováděli a které ani nedokáže identifikovat,“ řekl. „Mohla si to ověřit celkem jednoduše, máme katastr nemovitostí, v době kácení mi pozemky dávno nepatřily, stačilo rozkliknout a podívat se. I z dalších doložených důkazů, které žalovaná předkládala, např. od krajského úřadu, věděla, že les patří společnosti Nemomax, jak sama uvádí. Přesto lživě uvedla mě jako vlastníka a jako toho, komu projekt Viva Lipno patří.“

Příspěvek, kvůli kterému Miloš Kratochvíl zažaloval spolek Lipensko pro život.Příspěvek, kvůli kterému Miloš Kratochvíl zažaloval spolek Lipensko pro život.Zdroj: FB/Lipensko pro život

„Ano, možná jsem mylně uvedla, že je vlastníkem pozemků. Spojitost s Nemomaxem tam nějaká byla, ale já nejsem jako laik a soukromá osoba schopna si ověřit vlastnickou strukturu. Vycházela jsem z informací od pracovníků firmy, která na místě kácela,“ uvedla Pavla Setničková Nováková.

Podle spolku je žaloba nedůvodná. „Nemohla být způsobena žádná újma. Není prokázána ani není specifikováno, do jakých sfér by mělo být zasaženo a jak konkrétně újma vypadá,“ prohlásila právnička Kateřina Knězová. „Spojitost žalobce s projektem jsme dokládali, byl donedávna vlastníkem pozemků, na kterých kácení probíhalo, do dnešního dne je vlastníkem jednoho pozemku, který se vedle nich (pozemků, na kterých se kácelo, pozn. red.) nachází.“

Soudní jednání u Okresního soudu Český Krumlov. Kvůli žalobě na ochranu osobnosti. Vlevo Pavla Setničková.
Chatařka vede spor s Lipnem kvůli nactiutrhání. Jde o nakládání s odpadní vodou

„Mnoho slov, lež je lež. A žalovaná věděla, že lže, je to jasné ze všech důkazů, které sami předkládali, a přesto lživou informaci uvedla. Věděla to stoprocentně, kdo je vlastníkem, což plyne ze všech vyjádření, které předložila,“ prohlásil na to konto Miloš Kratochvíl.

„Propojenost s Vivou Lipno mi přišla zřejmá: ze svědectví dělníků, pan Kratochvíl je veden jako účastník územního řízení v souvislosti s Vivou Lipno, figuruje jako dotčená osoba v žalobě společnosti Calla v souvislosti s Vivou Lipno,“ oponovala Pavla Setničková Nováková.

„Se společností Nemomax nemám vůbec nic společného, snaží se to tu zlehčovat,“ zopakoval znovu Miloš Kratochvíl. „A jestli říká, že později, když už byla její lež rozkryta a bylo na ni poukázáno, si dávala pozor, aby dále nelhala, je to pro mě důkaz, že to od začátku věděla.“ V podobném duchu postupně komentovaly protistrany listinné důkazy, jimiž se soudce probíral.

Vizualizace apartmánového komplexu VIVA LIPNO na břehu mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou.
Developerské projekty u Lipna. Podívejte se, co nabízejí realitní kanceláře

Předsedkyně spolku se hájila i tím, že dnes už o příspěvku na FB nikdo neví a že je skryt v hloubi jeho historie. „Není to webová stránka, kde to visí dlouho a konstantně by se na to odkazovalo,“ řekla.

Podle Miloš Kratochvíla měla ale možnost dávno své lži napravit, omluvit se a příspěvek smazat. „Je potřeba se podívat, kolik je pod článkem nenávistných komentářů. A protože je placený, vede mě to k přesvědčení, že to bylo od paní Setničkové účelové. Ona sama dávala těm komentářům palec nahoru, jako že to je príma. A to v době, kdy jeden z komentářů upozorňoval na to, že příspěvek je lež.“ Na námitku žalované, že nemůže za komentáře jiných osob, uvedl, že ten, kdo diskusi uvedením lživých informacích rozpoutá, je za komentáře zodpovědný. „Pokud napíše, že pan podnikatel zahájil plundrování lesa, nemůže se zříkat odpovědnosti,“ uvedl.

Kdo je veřejná osoba? Kratochvíl, nebo Setničková?

Podle právničky zastupující spolek musí Miloš Kratochvíl snést určitou míru kritiky. „Cílem předsedkyně spolku nebylo nikoho poškodit, žalobce je veřejně známou osobou, ale i kontroverzní osobou, většina informací jsou názory obžalované a za mě nepodléhají důkazu pravdy. Měl by snést určitou míru kritiky,“ uvedla Kateřina Knězová. To, že má být Miloš Kratochvíl veřejně známý, doložila několika články o něm z novin.

„Nevím, co opravňuje paní Setničkovou, aby o veřejně známé osobě lhala, jak když tiskne. Ona už je také veřejně známou osobou, dokonce by se chtěla stát hejtmankou (Pavla Setničková Nováková má v plánu kandidovat v krajských volbách za Zelené, pozn. red.). A žádný slušný člověk o ní přece lhát nebude. Podle mého to je opět jen mlžení, zdržování spousty lidí včetně soudu, jen proto, že není schopná přiznat, že od začátku lže,“ reagoval Miloš Kratochvíl.

Zdroj: Youtube

U soudu se četly dokumenty od stavebního úřadu ve Vyšším Brodě, od krajského úřadu, od krumlovského odboru životního prostředí či závěry zjištění České inspekce životního prostředí (ČIŽP), které souvisejí s diskutovaným kácením a s projektem bytového komplexu Viva Lipno. ČIŽP uvedla, že kácení u Lipna na pozemcích Nemomaxu bylo v souladu s lesním hospodářským plánem, ale že nepovoleně bylo poraženo šest stromů na pozemku Povodí Vltavy. Tento přestupek ovšem dál neřešila, protože se nepodařilo identifikovat osoby, které stromy pokácely. Většinu z dokumentů nicméně žalobce označil za irelevantní s tím, že se soudním řízením nijak nesouvisejí. „Vším, co předkládáme, chceme doložit, že pan Kratochvíl je nějakým způsobem propojen s Viva Lipno. Chtěli jsme zjistit, jestli bylo kácení v pořádku, jestli nebyla ohrožena ochrana přírody, jestli nebyl poškozen veřejný zájem,“ hájila se Pavla Setničková Nováková.

Důkazní břemeno leží na straně Lipenska pro život. Ten musí soudu doložit, že jeho tvrzení o Miloši Kratochvílovi nejsou lživá, ale pravdivá. Listinné dokazování trvalo přes dvě hodiny, poté soudce jednání odročil na konec března.