Zámek si pro své letošní návštěvníky přichystal několik zajímavých novinek. Například zpřístupnění zámecké Kovárny na prvním zámeckém nádvoří. V Kovárně samozřejmě nebudou chybět dobové exponáty a osobně se dostaví i sám kovář.

„V rámci letošních stavebních aktivit zahájíme první etapu opravy střešního pláště a interiérů Mincovny," říká ředitel památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec. „Dále přípravu projektové dokumentace na obnovu letohrádku Bellarie, dokončíme první etapu rekonstrukce Horské zahrady a zámeckou jízdárnu opatříme novou klimatizací."

Největší událostí letošní sezony bude ovšem rekonstrukce bývalé Sloupové síně na prvním zámeckém nádvoří. V jejích prostorách má vzniknout Centrum studijních pobytů v Českém Krumlově. To se bude zaměřovat na problematiku správy, obnovy a rozvoje památky UNESCO, neboť to jsou témata lákavá pro řadu uměleckých škol, stejně jako řadu domácích, ale i zahraničních univerzit. V prostorách bývalé Sloupové síně tedy vzniknou přednáškové sály i ubytovací kapacity pro intenzivní studijně rekreační pobyty domácích i zahraničních studentů, kteří budou mít možnost poznávacích studií s pobytem přímo v místě. Turistickou sezonu ani chod hradu a zámku Český Krumlov to nijak výrazně neovlivní. Práce samotné začnou v průběhu měsíce května a pokračovat budou celé léto.

„Začne se s fasádami, aby vyzrály před zámrznou dobou, která je v září, začátkem října," uvedl správce hradu a zámku Český Krumlov Pavel Slavko. „V zimě se bude intenzivně pracovat na interiérech. Různé přestavování příček, technické vybavení a designování pokojů. Od ledna až do března budou probíhat kompletace, příprava a kontrola technických systémů a 30.dubna 2016, tedy přesně za dvanáct měsíců, musí být tato investice hotová." Turisté se žádného omezení bát nemusí. Podle slov pana Pavla Slavka se omezení budou týkat pouze případného stánkového prodeje a parkování. V druhé polovině turistické sezony se pak návštěvníci mohou těšit na další lákadlo, kterým bude nově otevřená Konírna na pátém nádvoří.

Zlatokorunský klášter se v první řadě zaměří na děti. „První bonbonek jsme si přichystali pro ně, protože víme, že budou mít prázdniny. Chystáme speciální prohlídky, při kterých děti dostanou soutěžní listy a v každé časti kláštera budou plnit speciální úkoly. Nakonec bude jejich snaha samozřejmě oceněna nějakým malým dárkem." prozrazuje kastelánka kláštera Zlatá koruna Lenka Tondová. Jsou přichystané i další novinky: „Doladili jsme hojně navštěvované večerní prohlídky a zároveň zveme návštěvníky na prohlídky exteriérů. Ty vedou trasou, po které se běžně neprovádí a na prohlídku se návštěvníci můžou těšit už začátkem června."


Autor: Ondřej Hellebrant