Deště pominuly, voda odtekla, ale škody, které napáchala, zůstaly. Tak vypadá několik míst kolem Vyššího Brodu.

Začátek prázdnin a několik přívalových dešťů se tu tvrdě podepsaly jak na železnici, jejíž provoz musel být několikrát přerušen kvůli sesuvům půdy, tak v místech, která už tolik viditelná nejsou. „Hlavní ránu dostal Radvanov, tam spadlo během deště i pětašedesát milimetrů," konstatoval včera starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák.

Dnes už neexistující ves poblíž města tu připomínají na bývalé návsi odpočívadlo pro turisty a historické fotografie. Dravá voda tu strhla podklady novodobých staveb místy až na základovou fólii. Voda se tu valila z okolních luk a úvozu a jindy nenápadné potůčky, kterých by si člověk jinak ani nevšiml, daly pozůstatkům po nejjižnější obci republiky zabrat. Některá místa radvanovské návsi už město Vyšší Brod opravilo, aby tudy turisté mířící k pěšímu přechodu do Rakouska či zpět mohli vůbec projít, ale na hlavní opravy místo teprve čeká.

„Máme strach z dalších dešťů a tak finální opravu zatím dělat nebudeme," dodal starosta s tím, že radnice spíše počká na poprázdninový čas. Nejdůležitější totiž bude přijít s řešením, které by další přívaly alespoň částečně odvedly aniž by voda napáchala větší škody.