Město Český Krumlov tyto studie představí veřejně on-line od 15.30 hodin. Jako první předloží architektonická kancelář SPORADICAL hrubopis územní studie Plešivce. Odkaz na online vysílání bude na webových stránkách města k dispozici před zahájením prezentace.

Od 17 hodin pak představí studii veřejných prostranství Domoradic architektonická kancelář Uhlík.

„Jedná se o územní studie, které budou po dokončení jedním z důležitých podkladů pro posuzování investičních záměrů v těchto částech města,“ vysvětluje mluvčí radnice Petra Nestávalová. „A pro rozhodování o změnách v území a pro řešení veřejných prostranství.“

Do pátku 30.10. můžete rovněž připomínkovat návrhy studie využití veřejného prostranství Jelení zahrady a sportovní zóny na Chvalšinské. Stejně tak i Nových Dobrkovic. A to písemně doručením do podatelny městského úřadu, nebo na adresu jana.hermanova@ ckrumlov.cz