Možná proto, aby starostí souvisejících s přibývajícím věkem nebylo málo, mají senioři po šedesátém roce věku o další povinnost více. Povinnost, na kterou někdy a spíše neúmyslně zapomínají.

„Já ani nevím, že mě něco takového čeká,“ sdělil při namátkovém průzkumu Deníku v ulicích Českého Krumlova turista Jaroslav Novotný, který právě přijel autem. „Do šedesátky mi sice ještě pár let chybí, ale kdybyste mi to nepřipomněli, asi bych na žádnou kontrolu k doktorovi nešel,“ doplnil.

Takový názor není ojedinělý a tak je vhodné připomenout, že může znamenat i zbytečný výdaj. „Odbor dopravy a silničního hospodářství zaregistroval několik případů, kdy se řidiči neprokázali platným dokladem o zdravotní způsobilosti při silniční kontrole,“ připomněla ve středu mluvčí českokrumlovské radnice Jitka Augustinová s tím, že řidič, který je povinen mít u sebe platný doklad o zdravotní způsobilosti a nemá jej, se dopouští přestupku.

Za něj může být řidiči dokonce odebráno i řidičské oprávnění až na jeden rok a může dostat pokutu až ve výši deset tisíc korun a ztratit pět bodů.

„Rád bych apeloval na řidiče, aby si překontrolovali doklady povinné pro řízení motorových vozidel. Doklad o zdravotní způsobilosti se týká řidičů amatérů starších 60 let. Tento doklad je nutné pravidelně obnovovat při dosažení zákonem stanoveného věku,“ doplnil Miroslav Hála, vedoucí odboru dopravy.

Podle zákona musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu, doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a doklad o zdravotní způsobilosti.

Doklad o zdravotní způsobilosti vydá řidiči jeho praktický lékař, u něhož je senior zaregistrován. Pokud takového lékaře nemá, může požádat o zdravotní prohlídku kteréhokoliv jiného praktického lékaře.