Nejenom posluchači, kteří přišli, ale především zástupci města pozorně poslouchali vše, co zaznělo na sobotním celodenním fóru vyvolaném uměleckým projektem Kateřiny Šedé UNES-CO. Ten otevřel širokou diskusi o tom, co si počít s turisticky přetíženým centrem, odkud mizí běžný život místních.

Fórum UNES-CO:
Na celodenním Názorovém fóru UNES-CO v sobotu všichni zúčastnění debatovali o problémech Č. Krumlova očima UNES-CO rodin, místních obyvatel, průvodců, zastupitelů města a odborníků.

„Pro nás je tady na fóru zásadní - poslouchat,“ zdůraznil místostarosta Josef Hermann, kterému z debaty v krumlovském kině neuniklo nic. „Zajímá nás, co lidi trápí, jak problémy města vidí i lidé zvenku. Jsou to další dílky do mozaiky, na jejímž základě budeme hledat cesty, co je pro budoucnost centra Krumlova reálné.“

Pracovníci města budou s informacemi získanými na fóru dál pracovat a hledat možnosti, jak turismus eliminovat na rozumnou mez a umožnit, aby v centru bydlelo více lidí. „Je to obtížná problematika, se kterou si neví rady ani jiná města,“ říká Josef Hermann. „Toto fórum bylo inspirující. Krokem vpřed je nastolená diskuse, protože to je základní krok demokracie. Diskutovat v Česku ještě moc neumíme. Jde o to, dát nad problémem hlavy dohromady.“