Ti do osady dorazili v rámci dvoudenního semináře o možnostech čerpání dotací z Programu obnovy venkova.

Objekt číslo popisné 3 byl nedávno vyhlášen národní kulturní památkou s účinností od 1. července. Není tedy divu, že nejvíce informací se účastníci semináře dozvěděli právě o tomto statku, který patří k nejstarším zemědělským usedlostem v jižních Čechách.

„Stavba budovy se dá ohodnotit až na počátek 16. století. Výrazná je velice zajímavá a hlavně zachovaná brána se závorou, která se dala zavírat,“ řekl Pavel Bureš z ústředního pracoviště NPÚ.

Krnínské statky jsou velice rozlehlé a masivní. „V 16. století se tady lidem dařilo, takže si mohli postavit opravdu masivní dvorce,“ řekl Pavel Bureš, který také zmínil, že se památkáři snaží zachránit některé zchátralé části statků, najdou se ale majitelé, kteří pomocnou ruku odmítají.

„Chtěli jsme tady opravit jednu střechu. Nabízeli jsme majitelům, že zkusíme sehnat dotaci, za žádnou cenu to ale nechtěli,“ řekl Bureš.

Páteční exkurze po Českokrumlovsku pokračovala ještě v zlatokorunském klášteře. Pozornost byla věnovaná i návsi v obci Mojné.