Odsunuli jeden čtvercový díl stropního podhledu a zjistili, že v dutině vysoké cca 25 cm mezi podhledem a betonovým stropem jsou uložené kartony cigaret. Postupně odkryli další podhledy a odhalili celkem 3 488 jednotkových balení cigaret, tedy 71 280 kusů cigaret. Tyto byly označeny tabákovými nálepkami s velkým písmenem „F“ a „G“.

Tabákové nálepky jsou vždy označovány velkými písmeny a vztahuje se k nim určitá výše spotřební daně. Zatímco cigarety se vzorem tabákové nálepky s velkým písmenem „G“ mohli obchodníci prodávat nebo skladovat nejpozději do 31. března letošního roku, stejné výrobky se vzorem tabákové nálepky s velkým písmenem „F“ mohli prodávat či skladovat nejpozději do 31. března roku loňského.

Od 1. dubna letošního roku se mohou na trh uvádět pouze tabákové výrobky označené velkým písmenem „L“, na cigarety označené starou tabákovou nálepkou se tedy pohlíží jako na tabákové výrobky značené nesprávným způsobem. Veškerá nalezená balení cigaret proto pracovníci celního úřadu zajistili. Za skladování či prodej hrozí prodejci pokuta až do výše 10 milionů korun.

Na stejné provozovně zjistili příslušníci 116 párů obuvi, 136 kusů textilu a 337 kusů doplňků a hraček, u kterého vzniklo důvodné podezření z porušení práv duševního vlastnictví, v celkové hodnotě originálního zboží téměř 4 miliony korun. Nejvyšší podíl na této částce mají hodinky luxusní značky vykazující znaky padělku v ceně originálu 2 miliony korun. Zboží pracovníci celního úřadu zadrželi.