„Stále pokračujeme v likvidaci škod a zajišťování nového zázemí pro děti, které do lesní školky dochází,“ přiblížila Adéla Kučerová ze spolku Doma v lese, která s partnerem školku provozuje. „A v této souvislosti bychom rádi poprosili o finanční pomoc, díky níž bychom mohli financovat část oprav lesní školky v Třísově. Prostředky bychom použili na nákup nové jurty, vnitřního vybavení, které bylo taktéž poškozeno, a oprav venkovní učebny.“

Dobrovolníci likvidovali škody v lesní školce nad Třísovem, kterou v pondělí 10. února 2020 zdemolovala vichřice Sabine.
VIDEO: Sabine zdemolovala lesní školku u Třísova na Českokrumlovsku

Pro účel sbírky spolek zřídil oficiální veřejnou sbírku, příspěvek je možné zasílat na transparentní účet u ČS a.s.:

35-05290283389/0800 do 1. května 2020.

Na účet můžete nahlédnout zde: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000035-5290283389.