Zdeněk Zajíček, coby jednatel své krumlovské firmy ENVIMEA s.r.o., byl obžalován ze dvou trestných činů: dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Soudní řízení začalo 29. srpna 2022 a předešlá jednání byla v dubnu a v červenci, obě byla odročena.

Krajský soud v Českých Budějovicích.
Krumlovský radní Zajíček se přiznal k dotačnímu podvodu. Už začal splácet škodu

Mluvčí Krajského soudu, JUDr. Ivana Vobejdová, přiblížila, o které paragrafy a jejich odstavce přesně v obžalobě jde. „Jedná se přečin dotační podvod podle § 212 odst. 1, 4 trestního zákoníku a přečin poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, 3 trestního zákoníku,“ přiblížila. 

Zdeněk Zajíček se do zastupitelstva Českého Krumlova dostal pod hlavičkou hnutí Český Krumlov rozumem a srdcem – Nezávislí.Zdeněk Zajíček na fotografii z předvolební kampaně.Zdroj: Se svolením hnutíKdo je Zdeněk Zajíček? 
Do zastupitelstva se po komunálních volbách na podzim 2022 Ing. Zdeněk Zajíček dostal až poté, co mu svoje místo přepustil zvolený zastupitel Rudolf Říha. (Výsledky voleb ZDE.) Následně ho koalice zvolila za jednoho ze sedmi radních města, v radě je za hnutí Český Krumlov rozumem a srdcem – NEZÁVISLÍ společně s Daliborem Uhlířem. Dalšími členy rady jsou starosta města Alexandr Nogrády a Jan Novák (ANO 2011), Zbyněk Toman (ODS), Robin Schinko (Občané patrioti) a Jan Berka (Krumlováci – koalice pro změnu s podporou hnutí Volba pro kraj).
Je jednatelem a společníkem několika firem, v minulosti působil také jako konkursní správce, jak plyne z veřejně dostupných zdrojů.  

Co je vlastně přečin? Jde o trestný čin s horní hranicí trestní sazby do pěti let, jak se píše v trestním zákoně č. 40/2009 Sb. Naproti tomu zločiny jsou trestné činy s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. 

Jaký trest za dotační podvod hrozí podle trestního zákona?
§ 212 Dotační podvod:
(1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
§ 260 Poškození finančních zájmů Evropské unie
(1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se k příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.