Dvanáct družstev dětí včera dopoledne pobíhalo po českokrumlovském městském parku. Na jednotlivých stanovištích děti obvazovaly zraněné spolužáky,  fixovaly končetiny nebo dokonce poskytovaly první pomoc tomu, kdo spolykal příliš mnoho prášků.

Ale to vše se odehrávalo jenom na oko. Ve skutečnosti tam soutěžily hlídky mladých zdravotníků ze základních škol z Brloha, Přídolí, Loučovic, Kájova a českokrumlovských škol Za Nádražím a T. G. Masaryka.  


Současně se zdravotníky se ve svých disciplínách tužili i mladí hasiči.


Na okresním kole hlídek mladých zdravotníků nechyběli ani studenti českokrumlovské střední zdravotnické školy, zejména 35 studentů z 3.ročníku, kteří se soutěží pomáhali a obětavě pózovali jako figuranti.


,,Překvapilo mě, že se letos nepřihlásilo ani jedno víceleté gymnázium," řekla Eva Pejchalová, ředitelka Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Český Krumlov. ,,Potěšilo nás, že v parku, který je nádherný a krásně udržovaný, jsou nové lavičky, což jsme uvítali. Dřív jsme si sem totiž na naše akce museli nosit lavičky vlastní."

Vítězové postoupí do krajského kola.

Autor: Jarmila Olexová