"Projekt, který se koná od 3. do 6. dubna 2018, je věnován celorepublikovému dopravně bezpečnostnímu preventivnímu projektu Zebra se za tebe nerozhlédne," vysvětluje policejní mluvčí Lenka Pokorná. "Policisté z celého Českokrumlovska jako již tradičně dohlížejí u frekventovaných přechodů a připomínají chodcům, jak správně přecházet vozovku a jak se správně chovat v silničním provozu."

Zebra radí:

Policisté na frekventovaných přechodech učí děti, jak se chovat v silničním provozu.Vozovku přecházejte na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použijte ho!
Do vozovky smíte vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédněte: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejděte!
Vždy si počínejte tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
Do vozovky vstupujte, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhejte před jedoucí vozidla!

V úterý navštívila policistka z oddělení tisku a prevence žáky Základní školy Kaplická v Českém Krumlově, kde měla přednášku na téma chodci a cyklisté v silničním provozu podle zásad BESIP. "Na závěr děti od policistů dostaly drobné dárky," dodala Lenka Pokorná. "V průběhu měsíce dubna uskuteční policistka oddělení tisku a prevence ve spolupráci s dopravními policisty celkem dvanáct přednášek na téma doprava, a to v Základních školách Kaplická, Velešín a Horní Planá."