Seminář nazvaný Dotační možnosti v agrárním sektoru se koná v úterý 9.4. v restauraci Pod Kletí v Holubově od 9 do 13 hodin. Přednášet budou pracovníci SZIF Regionálního odboru České Budějovice. Prezence účastníků je od 8.30 hodin. Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení je zajištěno. Svou účast potvrďte co nejdříve na oakck@seznam.cz.

Program semináře:

1/ Představení CSV, aktivity v roce 2019

2/ Informace k Programu rozvoje venkova 2014-2020

3/ Jednotná žádost 2019 (novinky, změny a podmínky dotací)

• Přímé platby

• Přechodné vnitrostátní podpory

• Agroenvironmentálně – klimatická opatření

• ANC, Natura 2000 – šetrné hospodaření na zemědělské půdě

• Ekologické zemědělství

• Dobré životní podmínky zvířat

4/ Správná zemědělská praxe & Cross compliance

5/ Příklady praxe – zkušenosti a postřehy z administrace JŽ 2018

6/ Národní platby

7/ Nejčastější nálezy z kontrol na místě

8/ Různé, diskuse

V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuse mezi účastníky za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe.