Bylo to opravdu zemětřesení. K takovým výsledkům došla měření a porovnávání dat odborníků v uplynulých týdnech.

„Po důkladné analýze dat z mnoha seismických stanic z České republiky a okolních zemí můžeme říci, že se jednalo o přirozené tektonické zemětřesení,“ konstatoval pro Českokrumlovský deník seismolog Petr Kolínský, vědecký pracovník Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd.

„Epicentrum bylo stanoveno na spojnici Plešivce a Kájova, blíže k Plešivci, v hloubce přibližně osmi kilometrů. Mechanismus ohniska, tedy stanovení toho, k jakému pohybu při zemětřesení došlo, ukazuje dvě varianty posunutí bloků hornin. Obě ale připadají v úvahu právě pro přirozené tektonické zemětřesení.“

V oblasti Českého Krumlova došlo v minulých staletích k několika podobně velkým jevům. Například v letech 1880 a 1900 byla pocítěna zemětřesení v oblasti Chvalšin. Při takto řídkém výskytu zemětřesení je ovšem každá statistika velmi nepřesná. Zdá se, že čas od času, v rozmezí desítek až sta let, se podobné zemětřesení vyskytnout může.