„Jsou situace, ve kterých nepomůže odvaha, statečnost, síla ani zkušenost, ale ani láska, cit, porozumění, inteligence nebo vzdělání. Existují souboje, ve kterých nelze vyhrát. Velmi bolestně nás zasáhla zpráva o náhlém úmrtí jihočeského profesionálního hasiče Michaela Gabrišky. V hluboké úctě se skláníme před jeho památkou a děkujeme za vše, co pro nás a náš sbor udělal,“ připomněla na památku svého kolegy, který skonal 4. listopadu 2023, Vendula Matějů, mluvčí HZS JčK.

close Michal Gabriška na archivním snímku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. info Zdroj: HZS JčK zoom_in Michal Gabriška na archivním snímku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

„Již nikdo nespočítá, kolika lidem pomohl díky své odbornosti u zásahu při dopravní nehodě jako hasič a kolika lidem pomohli hasiči, kterým toto řemeslo svým osobitým způsobem předal. Všichni však máme ‚Gábu‘ vtisknutého do našich životů. Čest jeho památce.“

Usměvavou tvář kpt. Bc. Michaela Gabrišky znali snad všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem účastnili vrcholných klání HZS ČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. „Kpt. Gabriška patřil v této oblasti do pomyslné první ligy a již více než 11 let působí jako rozhodčí na mnoha vrcholných soutěží ve vyprošťování,“ svěřil se před pár lety v nominaci na soutěž Hasič roku Pavel Rožboud, ředitel ÚO Český Krumlov HZS JčK.

| Video: Youtube

Michael Gabriška nastoupil k profesionální požární ochraně v Českém Krumlově v roce 1996. V průběhu své sedmadvacetileté hasičské kariéry prošel řadou funkcí. Vykonával funkci hasiče, technika spojové služby, byl technikem chemické služby a v roce 2018 se rozhodl své dosavadní zkušenosti zúročit v pro něj zcela nové oblasti, když se stal koordinátorem-metodikem ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

„V průběhu služby si vzal za vlastní jednu z nejsložitějších činností jednotek požární ochrany, kterou je vyprošťování zraněných osob u dopravních nehod. Tato vysoce specifická činnost byla nejen jeho pracovní náplní, ale stala se i jeho koníčkem. Intenzivně se věnoval a věnuje výcviku hasičů profesionálních i dobrovolných jednotek požární ochrany, a to nejen v Jihočeském kraji. Výsledky jeho práce jsou měřitelné na úspěších, kterých hasiči po jeho výcviku dosahují na soutěžích,“ dodal Pavel Rožboud.

Zásadní jsou ale výsledky profesionální práce, kterou mohou hasiči i díky jeho přispění odvádět u dopravních nehod. „Hasiči jsou dnes a denně vystavováni novým problémům. Technický rozvoj, aplikace nových koncepcí pohonů vozidel a bezpečnostních prvků dělají právě z vyprošťování u dopravních nehod jednu z nejrychleji se vyvíjejících oblastí, na kterou je potřeba reagovat v taktických postupech a práce instruktora pro Jihočeský kraj je o to náročnější. „Již nikdo nespočítá, kolika lidem mohl díky své odbornosti u zásahu při dopravní nehodě pomoci jako hasič a kolika lidem pomohli hasiči, kterým toto řemeslo svým osobitým způsobem předal,“ popsal šéf krumlovských profesionálů.

Poslední rozloučení s Michalem Gabřiškou je v obřadní síni na hřbitově v Českém Krumlově ve středu 8. listopadu v 9.30.