„My jsme si kromě mandatorních zaměstnání přidali ještě navíc dvoudenní ženijní taktické cvičení čet. Naplánovali jsme klasickou rozehru mezi nepřítelem a námi jako ženijní podporou pro brigádní úkolové uskupení v obraně," přiblížil činnost 1. a 2. roty bojové ženijní podpory velitel taktického cvičení kapitán Jakub Komínek.

Vojáci tak měli možnost se protrénovat například v blokování nepřítele v určitém směru pomocí zátarasů. Tento úkol vyžadoval jednak pečlivý průzkum, a zároveň i značné úsilí ženijních specialistů při samotné realizaci. „Využívá se systém výbušných i nevýbušných zátarasů, přírodních překážek, které nepřítele zastaví nebo odkloní na daný směr. Z výbušných zátarasů jsme zřizovali minová pole, připravovali jsme i zničení hráze, což by pak mělo za následek vytvoření přírodního zátarasu v podobě zaplavení určitého území," popsal konkrétní části cvičení velitel ženijní čety poručík Martin Moravčík.

BOJOVÉ PODMÍNKY

Celé komplexní vyvedení 151. ženijního praporu ovlivňovaly i velké výkyvy počasí. Prudké deště dvou prvních dnů připravily cvičícím bojové podmínky. „Počasí nám ze začátku opravdu nepřálo, ale na morálce jednotky se to výrazně neprojevilo. Naopak, celá rozehra tak byla pro nás mnohem více reálná," svěřil se svými pocity desátník David Honsa, který teprve nedávno přišel na rotu a bylo to jeho první vyvedení.

"Měl jsem za úkol strážní zajištění jednotky, která prováděla ženijní práce. S tím byly spojené úkoly ve vztahu k maskování vozidel, budování ochranných staveb aj. Nevěděl jsem, co od toho očekávat, ale nakonec jsem byl spokojený. Můžu říct, že jsem se s jednotkou více stmelil a určitě mi to hodně dalo," zhodnotil svou účast.

PŘIPRAVILI SI I CESTY

Kromě zastavení nepřátelských jednotek mají ženisté také za úkol zabezpečit pohyb vlastních vojsk, hlavně úpravou a údržbou cest. „Na to jsme nasadili ženijní strojní četu, protože ta disponuje stroji potřebné k tomuto úkolu. Kromě zřizování mostového přepraviště pomocí mostního automobilu – AM 50 se ženisté potýkali i s nahranými nehodami v podobě nepojízdného vozidla a podobně," doplnil celkový obrázek taktického cvičení Komínek.

151. ženijní prapor a jeho podřízené jednotky jsou primárně předurčeny k poskytování bojové ženijní podpory manévrovým jednotkám 4. brigádního úkolového uskupení.

Zuzana Králová